Vzw BIK
is onder meer een erkend 'initiatief lokale diensteneconomie' (LDE), 'buurtgerichte kinderopvang' en 'dienstenchequebedrijf'. BIK wil iedereen die uitgesloten is, gelijkwaardige kansen geven op alle levensdomeinen en ondersteunen bij het invullen ervan. 


Vzw BIK
wil hierdoor op een actieve manier bijdragen in het debat over het samenlevingsmodel en via een voorbeeldfunctie bijdragen tot verandering in het huidige samenlevingsmodel. vzw BIK wil werken aan een aangename en leefbare omgeving. Diensten leveren aan de lokale gemeenschap en op een specifieke wijze jobs creëren voor een specifieke doelgroep zijn de instrumenten die hiervoor gebruikt worden. Vzw BIK is er voor klanten, medewerkers en iedereen die geen 'echte kansen krijgt.

Waarden van vzw BIK
• Verantwoordelijkheid
• Verbondenheid
• Vertrouwen
• Vrijheid
• Verscheidenheid

Onze aanpak is
• Participatief
• Groepsgericht
• Gebaseerd op 'samenwerken'

Als organisatie geloven we in
• De kracht van sociale netwerken
• Een integrale (inclusieve) benadering van op het eerste zicht specifieke problemen
• Een collectieve benadering van op het eerste zicht individuele problemen
• Een structurele benadering van op het eerste zicht individuele problemen
Bikonder.jpg