vzw BIK heeft een aantal innovatieve partnerprojecten zoals Leiaarde in Kortrijk, De Drie Wijzen in Kuurne, Buurthuis De Zandberg in Harelbeke en Hoeve Vercaemer in Lendelede. Daarnaast heeft BIK zich onlangs geëngageerd in een verregaande samenwerking met vzw Groep Ubuntu.

In het verleden werkten Groep Ubuntu en BIK reeds samen. Zo werken mensen met een beperking en medewerkers van BIK samen in belevingswinkel de Drie Wijzen in Kuurne. Ook de buurtwerking in het buurthuis van Kunstwerkplaats De Zandberg wordt samen uitgebaat. Door het nieuwe beleid van de overheid, meer bepaald het perspectiefplan 2020 van Jo Vandeurzen’, worden familie, vrienden en kennissen nog meer betrokken bij de zorg voor iemand met een beperking. Groep Ubuntu zal dus in de toekomst niet langer alles zelf organiseren. De overheid wil eveneens dat andere diensten en organisaties een deel van de zorg voor personen met een beperking op zich nemen. BIK is daar een uitstekende partner voor. Ook vzw BIK is steeds op zoek naar mogelijkheden om mensen die moeilijk werk vinden, een leuke job aan te bieden. Groep Ubuntu kan hierop misschien een antwoord bieden.

Juridisch blijven de twee organisaties apart bestaan. In 2016 gaan de twee Raden van Bestuur samenwerken en onderzoeken hoe een integratie mogelijk is. Ook op vlak van management en organisatie van ondersteunende diensten exploreren we de mogelijkheden. De beide organisaties gaan bovendien samen aan de slag om een beleidsplan te ontwikkelen dat een antwoord wil bieden op maatschappelijke uitdagingen.

We willen groeien naar een aantrekkelijke en veerkrachtige sociale onderneming die mensen gelijkwaardige kansen geeft op een job met een leefbaar inkomen en omringt met personen bij wie men terecht kan. Tonen dat iedereen, los van herkomst, overtuiging, beperking of opleiding kan bijdragen aan een warme maatschappij, is onze doelstelling.

Kortom: 'kansen bieden aan iedereen'.

Bikonder.jpg